Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei Més informació Aceptar
  • image01

Grups de treball

Comissions i Grups de treball

Dins de l’Associació de Gestors de Manteniment (AGEM), ens trobem molts professionals vinculats a la gestió diària del manteniment d’edificis de tota mena, així com a la gestió i optimització de l’energia que aquests demanden i els seus costos.

Cadascun té les seves pròpies opinions i coneixements tècnics de com realitzar una bona gestió del manteniment i de les energies: dialogar, posar en comú i intercanviar impressions forma part de l’enriquiment de la nostra actuació personal i professional.

El manteniment i energies necessaris als edificis, i en concret el que s’espera dels professionals encarregats de la seva gestió, és avui en dia molt diferent de fa uns quants anys, així mateix i sense cap dubte, el que avui s’entén com gestió del manteniment i l’eficiència energètica, no tindrà res a veure en el que serà en un futur immediat. La constant evolució tecnològica, ens porta a replantejar totes les nostres actuacions i estar atents als canvis que s’esdevenen.

Aquestes necessitats generals, la posada en comú d’impressions i l’adaptació als canvis presents i futurs, ens porta a proposar aquestes comissions o grups de treball dins de la nostra associació per a que la participació dels socis enriqueixin el coneixement global d’AGEM.GRUP DE TREBALL GESTIÓ DE MANTENIMENT

La Comissió de Gestió de Manteniment té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure aquells nous temes que puguin ser d’interès per als gestors de manteniment tant en la seva actuació professional, com per al seu coneixement personal i desenvolupament personal, tot oferint‐los elements per a posicionar‐se en temes relacionats amb la professió, com poden ser:

  • - Noves tecnologies aplicables a la gestió del manteniment.
  • - Situació actual i visió prospectiva de la professió.
  • - Regulació, normativa i bones pràctiques.
  • - Visió internacional de la professió.


GRUP DE TREBALL DE GESTIÓ ENERGÈTICA


Definició

GTGE. El grup de treball de gestió energètica pretén desenvolupar temes d’àmbit energètic que tinguin rellevància directa amb la gestió tècnica dels edificis, tant en la gestió energètica eficient com en la gestió de la contractació dels subministraments energètics. Les eines per compartir coneixement entre els socis son: jornades, visites, aules-taller-cursos, benchmarking i difusió de continguts/informació d’interès general en l’àmbit energètic a la web d’AGEM.

Objectius

Objectius estratègics o Línies d’acció generals:

  • - Assolir xarxa professional per compartir dades de consums, de preus, etc. Benchmarking. Crear una plataforma d’indicadors compartida i ratis operatius.
  • - Impulsar i organitzar sessions tipus jornades, aules, taller, per tal de compartir formació i coneixements en matèria energètica, bones practiques, coneixements del mercat elèctric i com contractar, novetats tecnològiques...
  • - (participar, o col·laborar , ....) Forma part de les comissions consultives que en matèria energètica s’organitzin i siguin adients al nostre propòsit.